facebooktwittermail d

Artskydd och rätt att bruka skog

Artskyddsförordningens konsekvenser för skogsägare lyfts i riksdagen efter ATL:s artiklar.

Moderata riksdagsledamoten Saila Quicklund har ställt en skriftlig fråga till miljöminister Karolina Skog (MP) efter att ha läst ATL.

Saila Quicklund frågar om ministern är beredd att ta initiativ till att göra tillämpningen av Artskyddsförordningen mer restriktiv när det handlar om att begränsa möjligheterna för skogsägare att avverka sin skog.

Miljöministern ska svara på frågan senast den sista november.

LÄS OCKSÅ: Skyddade arter stoppar avverkningar