facebooktwittermail d

Riksdagen vill ha mer pengar till våtmarker

Regeringen uppmanas satsa mer på återvätning och anläggning av nya våtmarker.

En damm med några träd runt. I bakgrunden ses en åker och bakom den skog. Det är sommar.
Våtmarker, gamla, restaurerade och nya, har många positiva miljöeffekter. FOTO: JOHANNA SVENSSON

Regeringen har budgeterat med 200 miljoner per år för återvätning av våtmarker. Det finns också investeringsstöd att söka för inom den strategiska planen.