facebooktwittermail

Riksdagen vill ändra GMO-lagstiftningen

Förädlingsmetoden ska inte avgöra hur en gröda hanteras, anser riksdagen.

Genmodifierade grödor ska inte behandlas annorlunda än traditionellt förädlade, anser riksdagen.
Genmodifierade grödor ska inte behandlas annorlunda än traditionellt förädlade, anser riksdagen. FOTO: ANN LINDÉN

Att en gröda förädlats med genteknik bör inte vara det avgörande när det bedöms om en gröda ska vara tillåten att odla. Det viktiga är de eventuella miljö- och hälsoeffekterna, oavsett förädlingsmetod, anser riksdagen. Ett tillkännagivande om att lagstiftningen bör göras teknikneutral ska skickas till regeringen.