facebooktwittermail

Riksdagen måste se möjligheterna i svenskt jordbruk

Cap-reformen som snart kan bli verklighet är ett hot mot djurproduktionen. Alla, oavsett produktionsinriktning, kommer att påverkas, skriver Stefan Gård.

Detta är en krönika. Det innebär att slutsatserna i texten är skribentens egna. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Den nya Cap-reformen som nu diskuteras och snart kan bli verklighet är ett hot mot djurproduktionen, speciellt i de områden där det inte finns kompensationsstöd anser jag. Detta eftersom vallstödet på 500 kronor per hektar ska skrotas. Dessutom får alla, oavsett produktionsinriktning, en sänkning av gårdsstödet inklusive förgröningsstödet på mellan 400 och 800 kronor/hektar.

Detta är en krönika. Det innebär att slutsatserna i texten är skribentens egna. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.


PolitikEu-politikCapreform