facebooktwittermail d

Riksdagen måste se möjligheterna i svenskt jordbruk

Cap-reformen som snart kan bli verklighet är ett hot mot djurproduktionen. Alla, oavsett produktionsinriktning, kommer att påverkas, skriver Stefan Gård.