facebooktwittermail

Riksdagen markerar mot ändringar i viltförvaltningen

Regeringen uppmanas utvärdera viltförvaltningsdelegationerna.

Riksdagen markerade i veckan mot regeringens beslut att ändra representationen i viltförvaltningsdelegationerna så att naturvårdsintressena har totalt två ledamöter och naturturismföretagen en representant. I ett tillkännagivande uppmanar riksdagen regeringen att utvärdera viltförvaltningsdelegationerna så att det säkerställs att besluten fattas så nära som möjligt de som berörs och syftet med decentralisering av viltförvaltningen uppnås.

Olika räknesätt

Kritiker mot regeringens förändring av sammansättningen i de regionala delegationerna menar att den rubbat balansen då övriga intressen bara har en representant var. Miljöminister Karolina Skog (MP) sa i våras till ATL att det är att räkna på fel sätt. Enligt regeringens bedömning så var jägarintresset överrepresenterat då flera av de som representerar andra grupper också är jägare, och anser sig företräda dem.

– Det är inte en jaktdelegation, det är en viltförvaltningsdelegation, sa miljöministern.

Tillkännagivanden är inte direkt tvingande för regeringen, men den måste visa att den tagit riksdagens uppmaningar på allvar.

PREMIUM: Miljöministerns besked om Artskyddsförordningen

LÄS MER: Ilska när miljögrupper får mer inflytande över jakten