facebooktwittermail d

Riksdagen kräver förenklingar för småskalig vattenkraft

Regeringen uppmanas ta fram förslag på hur regelverket för prövning av nya tillstånd ska anpassas till vattenkraftverk och dammar i mindre skala.

ATL har tidigare skrivit om krockarna som uppstår när gamla och småskaliga vattenkraftverk ska leva upp till samma miljökrav som ställs på stora vattenkraftverk. Villkoren och kostnaderna kan bli så stora att verksamheten måste läggas ner.

"Urminneshävd inte samma som tillstånd"

Problematiken har orsakat mycket diskussion, och en lång rad motioner i Riksdagen. I dag, torsdag, antog de folkvalda ett tillkännagivande som uppdrar åt regeringen att föreslå ett regelverk för tillståndsprocesser som är "flexibelt och anpassat till småskaliga verksamheter". Regeringen har aviserat att en proposition om vattenverksamheter är att vänta efter sommaren.

I förra veckan slog Mark- och miljööverdomstolen i flera domar fast att det faktum att ett kraftverk varit igång i över 150 år inte undantar det från miljökrav för framtida verksamhet. Urminnes hävd är inte samma sak som tillstånd, enligt de prejudicerande domarna.