facebooktwittermail d

Riksbanken höjer reporäntan

Riksbanken höjer sin viktigaste styrränta, reporäntan, med 0,25 procentenheter till 1,75 procent.

- För att stabilisera inflationen nära målet på 2 procent och undvika ett för högt resursutnyttjande framöver behöver reporäntan gradvis höjas mot mer normala nivåer, skriver Riksbanken i ett pressmeddelande.

Skriver upp förväntningarna


En gradvis stigande reporänta kan också bidra till att hushållens upplåning utvecklas i en lugnare takt, enligt banken.

Den svenska ekonomin fortsätter att växa i god takt och att såväl export som inhemsk efterfrågan utvecklas starkt. Banken räknar med att BNP växer med 4,6 procent i år jämfört med den tidigare bedömningen på 4,4 procent.

Räntebanan lämnas oförändrad, vilket innebär att Riksbanken räknar med en styrränta på 2,5 procent första kvartalet 2012. Ett år senare ligger den på 3,2 procent. året därefter på 3,6 procent.

- En viktig förutsättning för att prognosen för reporäntan inte justeras upp är att den i dag höga KPI-inflationen inte mer påtagligt sätter avtryck i olika aktörers långsiktiga inflationsförväntningar och i lönebildningen, påpekar Riksbanken.ATL.nu