facebooktwittermail

Riksbanken höjer ränteprognos

Riksbanken höjer styrräntan med 0,25 procentenheter till 1,50 procent. Samtidigt höjs prognosen för den framtida styrräntan.

Höjningen görs, enligt Riksbanken, för att stabilisera inflationen nära målet på 2 procent samt för att undvika ett alltför för högt resursutnyttjande framöver. Reporäntan bedöms också behöva höjas i något snabbare takt framöver.

"Om inflationen i Sverige blir högre till följd av exempelvis högre energipriser i omvärlden eller starkare inhemsk efterfrågan kan penningpolitiken behöva stramas åt mer än i huvudscenariot i den penningpolitiska rapporten", varnar Riksbanken.

Om å andra sidan produktiviteten förbättras oväntat snabbt eller kronan stärks ytterligare så att inflationen blir lägre än väntat kan räntan behöva höjas i en långsammare takt.ATL.nu