facebooktwittermail d

Dubbelsmocka från Riksbanken – mjukare framåt

Kronan tar stryk sedan en oenig direktion i Riksbanken gjort en väntad så kallad dubbelhöjning av styrräntan med 0,5 procentenheter till 3,5 procent.

Nästa höjning ser dock ut att stanna på 25 punkter, mindre än befarat, enligt Riksbankens prognos.

Riksbanken
Det var en oenig Riksbank som meddelade dagens höjning med 0,5 procentenheter. FOTO: FREDRIK SANDBERG/TT

Styrräntan är efter onsdagens höjning på den högsta nivån sedan oktober 2008.

Två ledamöter – Anna Breman och Martin Flodén – reserverade sig mot beslutet och ville bara höja med 25 punkter.

Mjukare besked än väntat

Beskedet låg dock i linje med förväntningarna och motiveras av den ovanligt höga inflationen.

På nästa möte i juni kan det komma en höjning till.

"Prognosen visar att styrräntan troligen kommer att höjas med ytterligare 0,25 procentenheter i juni eller september", skriver Riksbanken.

Riksbankschef Erik Thedéen
Riksbanken, med chefen Erik Thedéen, höjer som väntat styrräntan. FOTO: JESSICA GOW/TT

Beskedet var mjukare än väntat, enligt bedömare.

– Det var ett väldigt mjukt budskap och definitivt överraskande besked. Vi har haft i vår prognos att Riksbanken skulle höja med 50 punkter i juni, säger Therese Persson, ekonom på Danske Bank.

Vad tror du att man har lutat sig mot?

— Jag skulle gissa att det är framförallt lönerörelsen, det var ändå en lättnad att det blev ett tvåårsavtal. Det köper Riksbanken ändå lite tid men tittar man på inflationen så har den kommit ut klart över Riksbankens prognos, så den tycker jag inte alls motiverar det här mjuka budskapet, säger hon.

Torbjörn Isaksson, Nordeas chefsanalytiker, ser flera mjuka signaler i räntebeskedet.

– De har lagt in en höjning på 25 punkter i juni. Vi trodde de skulle höja mer. De har lagt in räntesänkningar i räntebanan, det var också mjukare än väntat, säger han.

Torbjörn Isaksson, Nordeas chefsanalytiker.
Torbjörn Isaksson, Nordeas chefsanalytiker. FOTO: TOMAS ONEBORG/SVD/TT

I nuläget skulle alltså räntetoppen bli 3,75 procent. Isaksson utesluter dock inte att Riksbanken, med chefen Erik Thedéen, kan strama till tyglarna jämfört med hur det ser ut i nuläget.

– De är datastyrda, det kommer två inflationssiffror innan nästa möte. Och ECB och Fed kommer med flera räntebesked. Det kan hända mycket, säger Isaksson.

I Riksbankens så kallade räntebana toppar styrräntan på i snitt 3,70 procent 2024 för att sjunka något till 3,60 procent 2025 och 3,40 procent i andra kvartalet.

Justerar upp BNP-prognos för 2023

Riksbanken justerar samtidigt sin upp sin BNP-prognos något för i år. Svensk ekonomi beräknas krympa med 0,7 procent, mot tidigare 1,1 procent.

Återhämtningen 2024 blir dock svagare än väntat, enligt prognosen. Tillväxten nästa år stannar på 0,2 procent, mot tidigare beräkning på 0,9 procent.

Arbetslöshetsprognosen sänks något för i år, men ligger kvar på 8,4 procent 2024 och 2025.

Kronan faller omedelbart efter beskedet med cirka 10 öre mot euron.

En försvagad krona kan förvärra inflationsproblemet, då det gör att importerade varor blir dyrare.

”Antingen så vet Riksbanken något mer om inflationen än vad vi andra vet eller så tror de att inflationen kommer att falla kraftigt under det andra och tredje kvartalet”, skriver Lars Kristian Feste, räntechef på Öhman fonder i en kommentar.

Han tillägger att han inte tror en höjning till med 25 punkter räcker för att få kontroll på inflationen.

”Vi tror att Riksbanken under sommaren kommer att behöva justera upp sin prognos för styrräntan till minst 4 procent”, skriver han.

Läs också

Dyr räntehöjning för svenskt lantbruk 

Experternas tips för att klara kostnadskrisen