facebooktwittermail d

Revolten i Libyen kan leda till svält

Krisen i Libyen hotar livsmedelsförsörjningen i Nordafrika. Jordbruket kommer därför att spela en viktig roll i regionen, anser FN-organet FAO.

Regionens stora importberoende av spannmål, eventuella störningar i flödet av varor och tjänster samt folkomflyttningar kommer att få kännbara konsekvenser, befarar FAO.

- I Libyen kan situationen leda till plötsliga importstörningar och en kollaps av det inhemska distributionssystemet, säger Daniele Donati, ansvarig för FAO:s katastrofinsatser, i en kommentar.

Vädjar om akuthjälp


Tömda livsmedelslager och förlust av arbetskraft på landsbygden är faktorer som på sikt kan få allvarliga följder för livsmedelsförsörjningen.

Jordbruksproduktionen i Libyen är koncentrerad till områdena kring Benghazi och Tripoli. Störningar på de marknader där bönderna köper utsäde och växtnäringsämnen hotar jordbruksproduktion och livsmedelsförsörjning på både lång och kort sikt, enligt FAO.

FN:s vädjar nu om akutstöd till det krisdrabbade landet. Samtidigt planerar FAO att dela ut grönsaksfrön vid distributionen av livsmedel i stadsnära områden och kustområden.

FAO har också bett om stöd för att säkra ett effektivt djurskydd och för att garantera tillgången på boskap.

I grannlandet Egypten väntas den kraftiga höjningen av världsmarknadspriset för vete att avsevärt påverka kostnaderna för veteimporten under 2011.ATL.nu