facebooktwittermail d

Revansch för havren

Efter flera dåliga år ser havre ut att ta revansch i år. Mer utsäde till grynhavreodling har sålts i vår.

Förra året låg arealen odlad havre på bottennivåer. En liten odling kombinerat med en dålig skörd fick produktionen i Sverige att minska med 30 procent.
Även i EU minskade odlingen och kvaliteten var något sämre. Det har fått priserna på grynhavre att stiga och väckt förnyat intresse för grödan. Den allmänna prisboomen på spannmål gör generellt också att lantbrukare satsar på utökad odling liksom våren 2008.

- Det är lite större intresse för grynhavre än förut. Arealen kanske ökar med tio procent, gissar Bo Hellstedt, som är ansvarig för utsädesförsäljningen på Lantmännen.

Inte nog med utsäde


Samtidigt påpekar han att grynhavreodlingen troligen blivit ännu lite större om det funnits tillräckligt med utsäde för att täcka efterfrågan i år. På foderhavre däremot tror han att odlingen blir ungefär densamma som förra året.

Samtidigt som grödan fallit i populäritet bland bönder är den hetare än på länge på livsmedelsmarknaden. Efterfrågan ökar med 5-10 procent årligen på de marknader där havre används i livsmedel, bland annat i Norden, i Tyskland och i Storbritannien.

- Det råder en hälsotrend och havre har tydliga positiva hälsoegenskaper, förklarar Marcus Bräutigam, verksamhetsledare för Svensk havreförening.

GI-diet


Havre står sig till exempel relativt bra i populär kosthållning som GI-dieten och kan sänka kolesterolvärdet.

Att interventionssystemet förändras i år så att det inte finns något egentligt prisgolv för korn kan också tala till fördel för havre, anser Marcus Bräutigam.

- Prisrisken för korn ökar samtidigt som havre är en ­gröda som är relativt billig att odla, säger han.

Mer förädlad mat


Målet för Svensk havreförening är att öka odlingen av havre. Med ökade volymer skulle Sverige kunna ta större exportandelar på den europeiska marknaden.

- Svensk grynhavre har en hög kvalitet och det finns en stor efterfrågan på kvalitetsråvara, berättar Marcus Bräutigam.

Att Sverige exporterar mer förädlade livsmedel baserade på havre är också en möjlighet.
- I Storbritannien finns det till exempel en trend att köpa nordisk mat, säger han. Malin Eborn