facebooktwittermail d

Resultatlyft för Setra

Med en omsättningsökning på 12 procent nästan trefaldigade träindustriföretaget Setra sitt rörelseresultat för årets första kvartal.

Efter ett bra första kvartal har Setras VD, Hannele Arvonen, all anledning att vara glad.
Efter ett bra första kvartal har Setras VD, Hannele Arvonen, all anledning att vara glad. FOTO: ULF ARONSSON

Träindustriföretaget Setra tog ett rejält resultatskutt framåt under årets första kvartal. Omsättningen ökade med 12 procent till 1 130 miljoner kronor och rörelseresultatet steg från fjolårets 33 miljoner kronor till 92 miljoner kronor i år. Detta gav en rörelsemarginal på 8,1 procent, att jämföra med 3,3 procent för första kvartalet i fjol.

"Det ökade resultatet förklaras av att marknaden för trävaror har fortsatt att utvecklas i positiv riktning vilket gjort att vi kunnat öka såväl försäljningspriserna som försäljningsvolymen", säger VD Hannele Arvonen i ett pressmeddelande.

Resultatförbättringen kommer trots problem med timmerflöden på grund av svåra transportförhållanden och brist på transportkapacitet vilket hållit tillbaka både produktionsvolym och resultat. Framöver tror Setra på en fortsatt stark marknad och god efterfrågan.

LÄS OCKSÅ: Setra investerar i KL-fabrik

LÄS OCKSÅ: Setra stakar ut strategin