facebooktwittermail

Resultatet en besvikelse för Norrskog

"Vi lyckats med mycket under 2017, men inte med att tjäna pengar", säger Norrskogs VD Olov Söderström.

FOTO: ROLF SEGERSTEDT

Norrskogskoncernens årsresultat för 2017 landade på minus 8 miljoner kronor före skatt. Höjda virkespriserna på massaved och sågtimmer, viss råvarubrist och driftstörningar kan vara en förklaring, förklarar Norrskogs VD Olov Söderström i ett pressmeddelande.

Inte kunnat köra för fullt

"Om man tittar på uppdraget från våra ägare så har vi lyckats med mycket under 2017, men inte med att tjäna pengar. Dessvärre har vi inte kunnat köra vår industri för fullt hela året. Delvis beror detta på att vi haft driftsstörningar vid en av våra anläggningar i samband med investering. Dessutom har virkesfångsten från våra medlemmar blivit mindre än vad vi hade behövt", säger Olov Söderström.

Resultatet före skatt för industrin blev minus 1 miljon kronor.

Norrskogs årsbokslut 2017

Omsättningen koncernen: 1,6 miljarder kronor

Rörelseresultatet koncernen: -30 miljoner kronor

Industrins rörelseresultat: 8 miljoner kronor

Resultat före skatt koncernen: -8 miljoner kronor

Kassaflöde koncernen: 12 miljoner kronor

LÄS OCKSÅ: Rödgrönt surhål i skogen

LÄS OCKSÅ: Full huggning ger klirr i kassan

LÄS OCKSÅ: Många väntar på besked