facebooktwittermail

Positivt resultat för Billerud Korsnäs

Förpackningstillverkaren Billerud Korsnäs justerade rörelseresultat uppgick till 568 miljoner kronor och den justerade ebitda-marginalen blev 10 procent för det fjärde kvartalet 2020.

FOTO: BILLERUD KORSNÄS

Detta framgår av kvartalsrapporten.