facebooktwittermail

Restriktioner tas bort

Övervakningsområdet till följd av fågelinfluensa kring Bärsta gård tas bort.

ATL har tidigare berättat att skyddsområdet kring värphönsanläggning på Bärsta Gård utanför Nyköping som drabbats av fågelinfluensa i april har tagits bort.

Nu upphäver Jordbruksverket även övervakningsområdet. Det innebär att det inte längre finns några särskilda restriktioner för fågeltransporter i området.

- Inga fler fall av smitta hos tamfåglar har påvisats inom övervakningsområdet och därför kan vi nu upphäva det, säger Enisa Miljanic, smittskyddshandläggare på Jordbruksverket i ett pressmeddelande.

Fortfarande viktigt att förhindra kontakt med vilda fåglar

Det varmare vädret under våren och försommaren gör att fågelinfluensaviruset har svårare att överleva i omgivningen. Det finns dock fortfarande risk för spridning från framförallt vattenlevande fåglar. Därför är det även fortsättningsvis viktigt att ha goda skötselrutiner och i möjligaste mån förhindra kontakt med vilda fåglar.

Skyddsnivå 1 som gäller för hela Sverige innebär:

Fjäderfän och tamfåglar får hållas utomhus.

Foder och vatten ska vara under tak eller under ett skydd utomhus.

Fjäderfän som hålls utomhus för att producera livsmedelsprodukter för försäljning ska hållas inhägnade.

Läs mer: Skyddsområde tas bort

Läs mer: Vild fågel kan ha smittat gården

Läs mer: Fågelinfluensa hemvärnet rycker ut