facebooktwittermail d

Restriktioner i två år – eller längre

Grishållningen hos de åtta besättningarna inom den smittade zonen är blygsam, men restriktionerna kan bli kvar länge.

– Troligen minst två år, ingen har lyckats bli fri från smittan på kortare tid, säger Maria Cedersmyg, Jordbruksverket.