facebooktwittermail d

Odlare misstänker: Ekologisk gödsel ledde till missväxt

En ekologisk växthusodlare har reklamerat det ekologiska gödselmedlet Biofer 10-3-1 till Lantmännen. Enligt odlaren ska gödselmedlet ha lett till missväxt på grund av att det innehåller resthalter av växtskyddsmedel.