facebooktwittermail

Odlare misstänker: Ekologisk gödsel ledde till missväxt

En ekologisk växthusodlare har reklamerat det ekologiska gödselmedlet Biofer 10-3-1 till Lantmännen. Enligt odlaren ska gödselmedlet ha lett till missväxt på grund av att det innehåller resthalter av växtskyddsmedel.

Torbjörn Wahlström, chef för handelsvaror på Lantmännen, vill varken bekräfta eller dementera att så är fallet, men tillstår att en odlare lämnat i in en reklamation.