facebooktwittermail d

Resten av Sverige måste få skava

Journalisten Po Tidholms tv-serie Resten av Sverige har sänts i tre timslånga avsnitt. Hans problematisering av landsbygdens vara eller icke vara störde många. Den ensidiga bilden av en döende landsbygd i seriens första avsnitt utgick helt från Tidholms egen världsbild. Men den problematiserade, skavde och skapade konflikt.

Detta är en ledartext. Det innebär att den speglar ledarsidans uppfattning i en fråga. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Det är en bedrift som ingen har lyckats med på länge. Ambitioner om att tömma hela inlandet på folk närs samtidigt som det råder konsensus om att ”det är klart landsbygden ska få finnas och leva”. Men de möts aldrig i politiken. Landsbygd är en förvaltningsfråga.

Den liberala ledarskribenten Sakine Madon menade att det handlar om att det är bara socialister som får göra tv om landsbygd. Kanske är det så. Men i så fall har den borgerliga världsbilden ett uppdrag att sätta landsbygd på sin agenda.

I slutändan är det bra att det görs tv i public service om landsbygd. Som problematiserar i samma serie som man ger olika vinklar och påtalar att här levs liv och här dröms drömmar.

Inte bara Åre-idyll

Det är inte bara Åre-idyll och hälsingepsykos som utgör landsbygden. Det är inte heller endast ett becksvart helvete att leva på annat ställe än i storstadsbetongen.

Men landsbygd, centralorter och glesbygd får inte leva under rättvisa förhållanden. För det förs ingen levande politik. Det finns inga Agenda-debatter som ägnar 15 minuter åt att brainstorma i frågan. Det försiggår inga häftiga replikskiften mellan partiledare i riksdagens plenisal.

Landsbygden faller medan vi förvaltar och bara låter det fortgå. Kommunpolitiker får kriga på och vara vaktmästare i ett glest landskap för på nivån ovanför förs ingen livlig debatt.

Vad Po Tidholm faktiskt gör med hela serien Resten av Sverige är att skapa konflikt. Det vore sorgligt att vifta bort det första avsnittet och döma hela verket. Socialister, centerpartister, moderater och miljöpartister har alla något att hämta. Det krävs självrannsakan från alla, för ingen har lyckats med landsbygden.

Landsbygden måste få vara politik

Tidholm är en journalist som har varit aktiv i landsbygdsfrågor länge och har skapat sig en världsbild av hur han ser på landsbygden. Det är sant. Men om man kan bortse från hans anslag så kan man glimta viktiga riktningar.

Att fastna i en polarisering med att avfärda ett helt verk på ideologiska grunder vore för sorgligt. Nu måste landsbygd behandlas med frågor som: Hur optimerar vi sjukvård? Ska privata aktörer få finnas och i så fall under vilka regler?

Den socialdemokratiske landsbygdsministern Sven-Erik Bucht gillar inte konflikt, menar han i samtal med Po Tidholm. Landsbygden har länge varit en plats för ickepolitik. Men landsbygden måste få vara politik och inte en förvaltningsfråga. Den måste få skava.