facebooktwittermail d

Resistenta bakterier hos kycklingar minskar

Förekomsten av bakterier med så kallad ESBL-resistens hos svensk slaktkyckling minskar, visar en rapport om förbrukning av antibiotika och förekomst av antibiotikaresistenta bakterier hos människor och djur i Sverige.

ESBL-bildande bakterier minskar bland svensk slaktkyckling. Arkivbild.
ESBL-bildande bakterier minskar bland svensk slaktkyckling. Arkivbild. FOTO: STEFAN LINDBLOM / TT

13 procent av proverna från slaktkycklingar visade sig innehålla bakterierna ifråga 2018, jämfört med 34 procent 2017, enligt rapporten från Statens veterinärmedicinska anstalt och Folkhälsomyndigheten.

Minskningen beror bland annat på att det inte längre är lika vanligt med ESBL-bildande bakterier bland införda avelsdjur.

ESBL-bildande bakterier är resistenta mot flera typer av antibiotika.