facebooktwittermail

Varning för resistent italienskt rajgräs

Italienskt rajgräs har för första gången bekräftats vara resistent mot ogräsmedel i Sverige. Det kan få allvarliga konsekvenser. I Danmark är detta redan ett stort problem i växtodlingen.

Man skiljer rajgräs från kvickrot genom att rajgräsen har sina småax med kortsidan vinklad mot axspindeln och kvickrot i stället den platta, breda sidan mot axspindeln. Borstighet som finns på småaxen är en indikation på att det är italienskt rajgräs. Bilden är tagen på Övedskloster den 16 juni.
Man skiljer rajgräs från kvickrot genom att rajgräsen har sina småax med kortsidan vinklad mot axspindeln och kvickrot i stället den platta, breda sidan mot axspindeln. Borstighet som finns på småaxen är en indikation på att det är italienskt rajgräs. Bilden är tagen på Övedskloster den 16 juni. FOTO: RIKARD ANDERSSON/JORDBRUKSVERKET

Jordbruksverket, Bayer Crop Science och BASF har skickat in prov för resistensanalys på ogräs som hittats på Övedskloster i Skåne, se artikel här intill. De första provsvaren har kommit men fortfarande inväntas fler för att få en mer fullständig bild.