facebooktwittermail

Resistens mot antibiotika oroar

Ökande resistens mot antibiotika bland djur oroar Statens Veterinärmedicinska Anstalt.

Det behövs ökade resurser både vad gäller forskning, undersökningar och informationsinsatser, skriver SVA i sin årsredovisning för 2010.

- Genom ökande antibiotikaresistens urholkas gradvis möjligheten att behandla sjukdomar hos människor och djur. Bakterier och resistensgener kan dessutom smitta mellan människor och djur, varnar anstalten.

SVA:s generaldirektör Anders Engvall betonar dock att situationen i Sverige inte är alarmerande - och att det finns hopp:

- Att det går att vända trender visar dock exemplet med förskrivning av antibiotika till hund där antalet receptförskrivningar sjunkit efter en informationsdrive bland annat från SVA, skriver han.ATL.nu