facebooktwittermail

Replik: Postnord uppfyller kraven med god marginal

Förvånande att företrädare för statliga myndigheter kommer fram till olika slut­satser, skriver Agnes Karlsson, tf chef för produktion i Postnord Sverige.

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Det är alltid tråkigt när en försändelse inte kommer fram som förväntat. Postnord i Sverige hanterar varje arbetsdag sju miljoner brev och 450 000 paket och hur stora ­ansträngningar vi än gör för att uppnå 100 procents leverans­säkerhet kommer det nog aldrig att lyckas helt.

Det krav som regeringen har satt upp anger att 95 procent av breven ska vara framme inom två arbetsdagar efter inlämning. Det är ett krav som internationellt sett är väldigt högt ställt. Av de nordiska länderna har Sverige hårdast krav och lägsta priser, samtidigt som servicen bedrivs utan finansiellt stöd, trots minskande intäkter från fallande brevvolymer.

Det gör att vi hela tiden måste förändra och anpassa vårt sätt att arbeta efter vilka behov som samhället, landets invånare och företag har i stort och vi har ­inte möjlighet att anpassa vår finmaskiga infrastruktur efter behov från enskilda organisationer.

I den nya utdelningsmodell som Postnord planerar att införa kommer flyg successivt behövas för att det nuvarande servicekravet ska uppfyllas. Det kommer att få det goda med sig att mottagare med postbox, exempelvis myndigheter, kommer att få förstaklassförsändelser utdelade dagligen och med övernattsbefordran från stora delar av Sverige.

Post- och telestyrelsen är tillsynsmyndighet över vår verksamhet och vår kvalitet. I sin ­senaste rapport, Svensk postmarknad 2020, konstaterar de att Postnord ”med god marginal [har] efterlevt befordringskraven inom den samhällsomfattande posttjänsten” och antalet klagomål minskar. Vi finner det något förvånande att företrädare för statliga myndigheter kommer fram till olika slut­satser.

Postnord har i uppdrag att leverera post och paket till och från varje svenskt hushåll och företag på ett ekonomiskt hållbart sätt. Vi verkar utifrån uppsatta regler och tillståndsvillkor. Förändras dessa kommer även vi att förändras. Hur den svenska postservicen ska se ut i fram­tiden, vad den får kosta och hur den ska finansieras är till syvende och sist en politisk fråga.

Agnes Karlsson, tf chef för produktion i Postnord Sverige