facebooktwittermail d

Renat havsvatten hjälper boende

Renat havsvatten ger tusentals boende stabilare vattenförsörjning på Gotland. Nästa år ska reningsverket stå klart.

Runt 2000 personer i Herrvik och Katthammarsvik kommer nästa sommar att få renat havsvatten i kranen. Många som nu har egna brunnar kommer att få en stabilare vattenförsörjning.

Slipper köra

– En jättevinst är ju att vi kommer att slippa köra vatten med lastbil till Katthammarsvik och Herrvik. Om vi kollar på siffrorna nu bara för juli så körde vi 1500 kubikmeter. Det är mer än 100 lastbilslass, säger Jonas Aaw, chef för Region Gotlands VA-avdelning till radion.

Det ska också, som på det nya vattenverket i Fårösund, bli solceller på taket vilket sänker driftskostnaderna.

Spade i jorden

I slutet av september sätts spaden i jorden för att bygga verket och dra ledningar.