facebooktwittermail

Renässans för klimatsmarta mellangrödor i Skåne

Flyinge

Allt fler lantbrukare testar metoden och såväl forskare som EU stödjer odlingen av mellangrödor. Den kan både ge bättre avkastning och flera klimatfördelar. Gårdstånga Nygård utanför Lund är en av pilotgårdarna.

Gustaf Ramel på åker med instrument som mäter jordens ph-värde och fosfor- och kaliumhalt genom att skicka ner laserpuffar i myllan.
”Den här har precis blivit godkänd i Tyskland”, säger Gustav Ramel, och visar upp ett instrument som mäter jordens ph-värde och fosfor- och kaliumhalt genom att skicka ner laserpuffar i myllan. FOTO: MONICA HEDLUND

Odling av mellangrödor är något som fått en renässans under de senaste åren. Särskilt i södra Sverige finns goda förutsättningar för att peta in en mellangröda i växtföljden eller insådd mellan raderna av huvudgrödan. Där är odlingssäsongen oftast tillräckligt lång.