facebooktwittermail

Renare vattentäkter dyrt för lantbruket

Livsmedelsverket trycker på om att fler vattenskyddsområden ska upprättas efter att en parasit förekommit i dricksvattnet i Östersund. Det kan kosta lantbruket miljarder, enligt LRF.

Fler skyddsområden är en av uppmaningarna i verkets nya rekommendationer för att minska risken för vattenburen smitta som har tagits fram tillsammans med Smittskyddsinstitutet och Svenskt vatten efter att parasiten cryptosporidium föranlett ett magsjukeutbrott i Östersund.

- Skyddsområden är en viktig komponent i säkerhetsarbetet när det gäller dricksvatten, säger Torbjörn Lindberg, statsinspektör på Livsmedelsverket.

Får mothugg


Det håller dock inte Ulf Wickström på LRF, som är kritisk till de nya rekommendationerna, med om.

- När det gäller smittfrågan i Östersund så har man ju härlett till att det är felkopplingar i avloppssystem och då hade det inte hjälpt att man hade haft vattenskyddsområde. Vid smittor finns det inget annat sätt än att ha en säker vattenberedning, säger han.

Det pågår redan ett arbete med att skapa fler vattenskyddsområden. Cirka 60 procent av de kommunala grund- och ytvattentäkterna har skyddsområden och i riksdagens miljö­kvalitetsmål finns en ambition om att alla kommunala vattentäkter ska ha det.

Enligt åtgärdsprogrammen som har upprättats utifrån EU:s ramdirektiv för vatten ska alla allmänna vattentäkter ha ett skydd till 2015.

Mycket åker


Det finns ingen nationell kartläggning över hur mycket mark som kommer att beröras av att fler vattenskyddsområden inrättas. Däremot har LRF Skåne och Kommunförbundet i Skåne räknat på hur mycket mark som skulle kunna beröras i regionen.

De uppskattar att dagens 33 000 hektar vattenskyddsområde i Skåne inom några år kan uppgå till 142 000 hektar. Av dem är cirka hälften åkermark och det motsvarar 14 procent av Skånes totala åkermark.

Det skulle ge produktionsförluster i jordbruket på uppemot 1,5 miljarder kronor per år. LRF Mälardalen arbetar just nu med en liknande kartläggning.

- Den är inte klar än men det rör sig om hundratusentals hektar som hamnar inom vattenskyddsområde med restriktioner i Mälardalen. Hur mycket av det som är åkermark vet vi inte än, säger Ulf Wickström på LRF, som poängterar att lantbrukare måste få ersättning för sina produktionsförluster vid inrättandet av vattenskyddsområden. Tove Nilsson