facebooktwittermail

Kraftig ökning av antalet rekoringar

I spåren av coronapandemin ökar antalet rekoringar. Nu finns 218 stycken över hela landet – en ökning med 49 stycken sedan mars månad.

Rekoringen i Ludvika/Smedjebacken startade i maj och har redan 4 800 medlemmar.

En Rekoring lämnar ut produkter på en parkering i Värpinge utanför Lund.
En Rekoring lämnar ut produkter på en parkering i Värpinge utanför Lund. FOTO: JOHAN NILSSON/TT

När andra försäljningskanaler stänger igen till följd av covid-19 ökar i stället aktiviteten i rekoringarna. Sedan pandemiutbrottet har många nya ringar växt fram, samtidigt som tillströmningen av både småskaliga producenter och medlemmar tilltagit.