facebooktwittermail d

Rekordvinst för Rottneros

En stark dollar ger massaproducenten Rottneros rekordvinst trots sänkta massapriser.

Massatillverkaren Rottneros redovisar ett resultat efter finansnetto för andra kvartalet i år på 75 miljoner kronor, jämfört med 31 miljoner kronor motsvarande kvartal i fjol.

Nettoomsättningen för andra kvartalet blev 456 miljoner kronor, jämfört med 394 miljoner kronor andra kvartalet 2014.

Produktionsvolymerna ökade med nio procent jämfört med andra kvartalet förra året.

Ökad försäljning

Ökad efterfrågan, ökad försäljning och produktion är viktiga förklaringar till det förbättrade resultatet, enligt delårsrapporten.

Massapriserna i dollar gick ner under andra kvartalet och uppgick i genomsnitt till 855 dollar per ton. Omräknat till svenska kronor är dock priserna fortsatt höga, tack vare att kronan försvagats mot dollarn.

Stark dollar

En negativ prisutveckling kompenseras med råge av en stark dollar, skriver Per Lundeen som är koncernchef för Rottneros i delårsrapporten.

Under det första halvåret har Rottneros styrelse beslutat om de första investeringarna på 180 miljoner kronor för att öka kapaciteten inom koncernen.

Det långsiktiga målet är att öka kapaciteten för att nå upp i en volym om minst 460 000 ton pappersmassa per år. I dag är kapaciteten 345 000 ton.

800 miljoner kronor

Den totala investeringsramen ligger runt 800 miljoner kronor, varav hälften avser investeringar på medellång sikt och hälften på längre sikt.