facebooktwittermail d

Rekordutdelning till skogsägare i söder

Södras föreningsstämma beslutade om en rekordutdelning på drygt 3,2 miljarder kronor. Det innebär bland annat ett påslag med nästan 80 kronor per kubikmeter som medlemmarna levererat in.