facebooktwittermail

Rekordstort prisgap på skog

Det stora prisgapet för skogsmark mellan norr och söder ger köpläge i norr. Det anser LRF Konsult.

Markus Helin, chefsmäklare på LRF Konsult.
Markus Helin, chefsmäklare på LRF Konsult. FOTO: PRESSBILD

LRF Konsults prisstatistik för helåret 2016 visar att trenderna från första halvåret förstärks. Skogspriserna ökar i södra Sverige och är nu de högsta någonsin, 600 kronor per skogskubikmeter, en ökning med 5,6 procent under 2016. Samtidigt ökar prisgapet till mellersta och norra Sverige, och är även det större än någonsin.

I Mellansverige ligger snittpriserna på 393 kronor per kubikmeter, en minskning med 3,8 procent. I norra Sverige är priset 243 kronor per kubikmeter, en minskning med 2,7 procent.

– Prisskillnaden mellan norr och söder är omotiverat stor. Vi kan inte komma till någon annan slutsats än att det just nu är gynnsamt att köpa skog i norra Sverige.

I södra Sverige är risken högre, men vi tror inte på någon nedgång utan att priserna är stabila eller stigande. Lågt utbud och många köpare ger höga priser. Men det är viktigt att tänka långsiktigt och göra ordentliga kalkyler, säger Markus Helin, chefsmäklare på LRF Konsult.

Stort intresse för köp

De som köper skog har oftast redan skog sen tidigare. Men den gamla sanningen håller på att luckras upp. På nio år har de så kallade tillköpen av skog minskat med 13 procentenheter medan nyetableringarna ökat i motsvarande grad.

Markus Helin, chefsmäklare på LRF Konsult.
Markus Helin, chefsmäklare på LRF Konsult. FOTO: PRESSBILD

Enligt LRF Konsult står tillköpen nu för 65 procent av alla skogsköp och nyetableringarna för 35 procent.

– Med allt lägre räntor blir det lättare att komma in på marknaden. Intresset för skog är stort, många andra investeringar ger låg avkastning och sedan Lehman-kraschen, när Riksbanken började sänka räntorna, har andelen nyetableringar ökat, säger Markus Helin, chefsmäklare på LRF Konsult.

Män köper skog

Framför allt är det män som köper skog. På säljarsidan är könsfördelningen ungefär densamma som för Sveriges skogsägarkår som helhet: 60 procent män och 40 procent kvinnor.

Men av skogsköparna är bara 21 procent kvinnor och 79 procent män.