facebooktwittermail d

Rekordnivåer för granbarkborrar – många sjuka granar kvar

Årets skador av granbarkborre är rekordstora, och risken är att det blir lika illa nästa år. Årets inventering visar att 75 procent av de angripna träden fortfarande står kvar i skogen.

Granar utanför Uppsala som dött efter angrepp av granbarkborre. Bilden tagen sensommaren 2020.
Granar utanför Uppsala som dött efter angrepp av granbarkborre. Bilden tagen sensommaren 2020. FOTO: ULF ARONSSON

Skadeinsekten har i år orsakat de största skadorna som uppmätts hittills i Sverige, enligt inventeringen som SLU har gjort på uppdrag av Skogsstyrelsen.

8 miljoner kubikmeter granskog har skadats.

Undersökningen som gjordes i september och oktober visar också att hela 75 procent av de angripna träden stod kvar i skogen. Bara en fjärdedel av angripna granar hade avverkats och transporterats bort.

75 procent av angripen skog är kvar. Hur tycker ni att arbetet i kampen mot granbarkborren fungerar?

– Huvudåtgärden och det mest effektiva är att söka rätt på nyangripna träd och ta ut dem. Men det är svårt och resurskrävande, det förstår vi. Men man hade kanske önskat att skogsbruket, skogsägare och skogsköpare satsat mer på det, säger Lennart Svensson, nationell skadesamordnare vid Skogsstyrelsen.

Lennart Svensson är skogsskadesamordnare vid Skogsstyrelsen.
Lennart Svensson är skogsskadesamordnare vid Skogsstyrelsen. FOTO: SKOGSSTYRELSEN

LÄS OCKSÅ: Feromoner ska locka till sig rysk barkborre

Många torkstressade träd även 2019

Det var ett väntat scenario att skadorna skulle vara stora i år, enligt Lennart Svensson. Effekterna av torksommaren 2018 följer med i flera år.

– Den extrema sommaren 2018 kickade i gång allt när populationen förökade sig kraftigt. Även under 2019 var många granar i Östra Götaland och Svealand fortfarande torkstressade. Och då kan de inte stå emot angrepp så bra, säger Lennart Svensson.

Den totala volymen skadade träd i årets inventering är 3,8 miljoner kubikmeter i Svealand och 4,1 miljoner kubikmeter i Götaland. I de östra delarna av landet är problemen störst. Sett per hektar är det värst i Svealand eftersom det finns mindre granskog där jämfört med Götaland.

– Det är viktigt att komma ihåg att det går att göra mycket förebyggande arbete. Ta bort vindfällen. Det kan vara aktuellt att avverka hela beståndet om man har haft upprepade angrepp tidigare och det har orsakat luckor, säger Lennart Svensson.

LÄS OCKSÅ: Drönarhjälp mot barkborrar vinner innovationspris

Kan man hoppas att det värsta är över?

– Nej, det kommer att bli betydande skador nästa år. Men det beror mycket på hur förökningsantalen blir i år och det är inte klart ännu. Men vi är ganska säkra på att det kommer att bli mycket skador även nästa år.

SE MER: ATL TV:s inslag om hur man upptäcker granbarkborreskador (arkiv)

Angrepp av granbarkborre

Skadorna 2018

Granbarkborren uppskattas ha förstört 3-4 miljoner kubikmeter skog i Sverige under 2018.

Skadorna 2019

Skadeinsekten uppskattas ha förstört 7 miljoner kubikmeter skog i Sverige under 2019.

Skadorna 2020

Skadeinsekten uppskattas ha förstört 7,9 miljoner kubikmeter skog i Sverige under 2020.

Nytt sätt att mäta skadorna i år:

Inventeringen genomfördes på ett urval av Riksskogstaxeringens provytor. Totalt inventerades 653 ytor i Götaland och Svealand. Den här metoden skiljer sig från tidigare år, därför är skadenivåerna inte helt jämförbara enligt skogsstyrelsen.

Källa: Skogsstyrelsen