facebooktwittermail d

Rekordskörd av lök och rödbeta

Antalet trädgårdsföretag har minskat i Sverige under de senaste tre åren. Samtidigt har odlingsarealen för trädgårdsväxter ökat, visar statistik från Jordbruksverket.

Skörd av rödlök.
Skörden av matlök var rekordstor, liksom skörden av rödbetor. FOTO: JOHAN NILSSON/TT

Den långsiktiga trenden med allt färre företag som odlar trädgårdsväxter fortsätter. De senaste tre åren har 7 procent av trädgårdsföretagen försvunnit och 2020 återstod 1 818 stycken.

Samtidigt ökade arealen för frilandsodlade trädgårdsväxter med 7 procent till 13 700 hektar, motsvarande 0,5 procent av den svenska åkermarken. Mest har odlingen av plantskoleväxter och köksväxter ökat de senaste tre åren.

För växthusen var odlingsytan i det närmaste oförändrad på 291 hektar.

Trädgårdsnäringen sysselsatte totalt sett knappt 14 800 personer under 2020, varav 21 procent arbetade heltid.

Närbild på skördade morötter och gullök.
Morot odlades av flest under 2020, följt av matlök och betor.

Morot odlades av flest

Morot var den frilandsgröda som drevs upp av flest odlare under 2020, följt av matlök och betor. Matlök noterade också en rekordskörd på nära 70 000 ton i fjol. Även skörden av rödbeta var rekordstor.

De arealmässigt största frilandsgrödorna var i fallande ordning jordgubbar, sallat, morot, äpple och matlök.

Fruktodlingen tog knappat 1 800 hektar i anspråk. Här dominerar äpple, som odlades på 89 procent av arealen. Produktionen av äpple var den näst högsta någonsin under 2020 och nådde drygt 29 000 ton, vilket var 16 procent högre än genomsnittet för de närmast föregående fem åren.