facebooktwittermail d

Rekordstor rapsskörd väntas i Ukraina

Trots minskad sådd areal räknar analysföretaget APK-Inform med att årets rapsskörd i Ukraina kommer att bli rekordstor. Dock är det osäkert hur det går med exporten på grund av de politiska spänningarna som tullfritt ukrainsk spannmål orsakat i länder i Central- och Östeuropa.