facebooktwittermail d

Rekordstor minskning av dödsolyckor i lantbruket

Förra året förolyckades en person i jord- och skogsbranschen mot tio 2018. Men andelsmässigt har branschen i snitt haft flest dödsfall i arbetet under den senaste tioårsperioden, enligt en ny rapport från Arbetsmiljöverket.