facebooktwittermail

Rekordstor kaffeskörd pressar odlarna

Enligt en uppskattning uppgår den globala kaffeproduktionen under 2012/2013 till 153 miljoner säckar, en rekordskörd. Kaffepriset är nu det lägsta på åtta år, skriver Svenska Dagbladet.

Skördeprognosen kommer från ICO, den internationella organisationen för kaffeodlare. Stämmer den har skörden ökat med 6,4 procent jämfört med föregående säsong.

Som jämförelse kan också nämas att kaffeproduktionen år 2004 bara låg på 111 miljoner säckar. Den globala ökningen i kaffedrickande på 2,4 procent per år räcker inte till för att hålla priserna uppe, skriver tidningen.

Senaste bottennoteringen i kaffepriset var i november 2013. Då sjönk priset till 14 kronor per kilo på råvarubörsen ICE i New York. Flera råvaruanalytiker spår dessutom fortsatt sjunkande kaffepriser under 2014.

Kaffeodlarnas hopp står nu till att de tedrickande kineserna ska öka sin blygsamma kaffekonsumtion. I dagsläget konsumerar en kines i genomsnitt bara 25 gram kaffe per år, vilket kan jämföras med svenskarnas åtta kilo.