facebooktwittermail

Rekordskörd skruvas upp ännu mer

IGC höjer världens skörd och lager av vete, majs och sojabönor i månadens rapport. I EU påverkas odlingen fortsatt av väderproblem.

FOTO: MOSTPHOTOS

Den redan rekordstora skörden av vete skruvas upp ytterligare något i International Grains Councils månadsrapport till 748 miljoner ton för 2016-2017.

Det är främst stora mängder vete i Svarta Havs-området som drar upp estimatet. Även lagernivån skrivs upp igen, nu med två miljoner ton jämfört med förra månadens rapport till 233 miljoner ton.

10 procent lägre

Priset på vete är i princip oförändrat mot förra månaden och 10 procent lägre än förra året, enligt IGC:s prisindex för vete.

Men Matifbörsens kvarnvetetermin för december har haft en uppåtgående trend de senaste två veckorna och ligger på 164 euro per ton.

I EU har vädret försämrat skörden av vete i år. Det amerikanska jordbruksdepartementet sänkte skördeuppskattningen för unionen i Wasde-rapporten för ett par veckor sedan till 143 miljoner ton vilket är 17 miljoner ton mindre än förra säsongens veteskörd.

Nu sänker EU-kommissionen uppskattningen av den genomsnittliga hektarsskörden i sin MARS-rapporten till 5,62 ton per hektar, 3,6 procent under femårsgenomsnittet.

För mycket regn

Det är både för mycket regn och för lite regn som har lett lägre skördar på olika håll i EU. Frankrike har haft en besvärlig säsong, vilken nu verkar avslutas med torka som även påverkar höstsådden.

Även höstsådden av vete i Benelux-länderna och Tyskland har det för torrt. Samtidigt regnar det för mycket i Polen och sydöstra Europa. Det har försenat skörden av kärnmajs och sådden av höstsäd.

Hektarskörden av majs sänktes i MARS-rapporten och hamnade även den under femårsgenomsnittet.

Ingen brist på majs

Globalt sett är det dock ingen brist på majs. Förra månaden drog IGC ned uppskattningen av skördeuppskattningen för grödan, men nu höjs den med 8 miljoner ton till 1035 miljoner ton på grund av uppjusteringar i USA, Indien och Argentina. Lagret justeras också upp från 216 till 221 miljoner ton.

Drar upp 8 miljoner ton

Ökningarna av majs och vete gör att spannmålsskörden i världen totalt dras upp 8 miljoner ton till 2077 miljoner ton. Det är fyra procent mer än förra årets produktion. Lagernivån höjs med 6 miljoner ton till 498 miljoner ton.

Uppskattningarna av sojaskördarna i USA och Brasilien har lyfts vilket bidrar till att den globala produktionen också skrivs upp, med tre miljoner ton till 332 miljoner ton. Det är den största skörden någonsin enligt IGC:s prognoser.

Lagret höjs med 4 miljoner ton till 33 miljoner ton.