facebooktwittermail d

Rekordsiffror för ekologisk spannmål

Förra årets skörd av ekologisk spannmål satte rekord, visar färska siffror från Jordbruksverket.

FOTO: ANNA NILSSON

Den ekologiska spannmålsskörden uppgick till 323 300 ton - den största någonsin och motsvarar mer än 5 procent av den totala spannmålsskörden.

Fjolårets skörd var 15 procent högre än 2016 och det var den ekologiska höstveteskörden som ökade mest. Den totala skörden av höstvete med ekologisk märkning uppgick till 111 500 ton.

Även totalskörden av raps och rybs ökade och uppgick till 16 600 ton 2017. Merparten är höstraps, 15 400 ton, en ökning med 41 procent jämfört med 2016.

Totalskörden för matpotatis från arealer med ekologisk odling beräknas till 36 600 ton, vilket är nästan en fördubbling av totalskörden jämfört med femårsgenom­snittet men i nivå med 2016 års resultat.

LÄS OCKSÅ: Tror på paradigmskifte i jordbruket

LÄS OCKSÅ: Allt fler satsar på eko