facebooktwittermail d

Rekordresultat och rekordutdelning för Mellanskog

Mellanskogs rörelseresultat för 2021 uppgår till 124 miljoner kronor (46) och styrelsen föreslår en rekordutdelning om 76 miljoner kronor (26).