facebooktwittermail

Rekordresultat gynnar danska grisbönder

Medan svenska grisbönder kroknar kan deras danska kollegor räkna med extra klirr i kassan när fodertillverkaren DLG betalar ut motsvarande 140 miljoner kronor till sina andelsägare.

En medelstor grisproducent med en årlig förbrukning av 1 000 ton foder kan räkna med att få närmare 20 000 kronor av DLG:s överskott.

Det är 15:e året i rad som DLG, som bland annat äger Svenska Foder, premierar andelsägarna. Men det är första gången summorna når dessa nivåer, skriver Landbrugsavisen.

Gjorde rekordår


För DLG var 2010 det bästa räkenskapsåret hittills. Resultatet före avskrivningar, finansiella poster och skatt steg från 781 miljoner danska kronor till drygt en miljard.

Koncernresultat före skatt uppgick till 452 miljoner danska kronor, vilket kan jämföras med 323 miljoner kronor 2009. Koncernens omsättning ökade från 34 miljarder kronor till 39,4 miljarder.

- Det är alltid någon som tycker att vi borde betala mer, men vid vårt representantskapsmöt var vi överens om att vi måste ha pengar till fortsatt utveckling. Man bör också komma i håg att det inte är många andra i branschen som betalar ut något överskott, säger DLG:s ordförande Niels Dengsø Jensen till tidningen.
ATL.nu