facebooktwittermail d

Rekordresultat för Södra

Södra gör ett rekordresultat för perioden maj till augusti tack vare stor efterfrågan på pappersmassa och en stark dollar.

Södras rörelseresultat för maj till augusti i år uppgick till 718 miljoner kronor, vilket kan jämföras med 509 miljoner kronor motsvarande tertial i fjol. Omsättningen var 5,9 miljarder kronor, jämfört med 5,6 miljarder kronor motsvarande period 2014. Rörelsemarginalen var 12 procent. Resultatförbättringen beror på god efterfrågan på Södras produkter samt en stark amerikansk dollar.

Historiskt starkt

Massatillverkningen går mycket bra. Södra har en stabil och effektiv produktion vid bruken och efterfrågan är bra på pappersmassa. Eftersom inkomsterna är i dollar och kostnaderna i svenska kronor, gynnas Södra av att dollarn är stark i förhållande till kronan.

Strukturella förändringar nödvändiga

Däremot är situationen inte lika bra för Södra Wood, som består av sågverken och verksamheterna inom det som tidigare hette Södra Interiör. Lägre priser på färdigvarorna samt ett sämre marknadsläge pressar lönsamheten.

 

LÄS MER: Flaggar för att nedläggningar kan bli aktuella