facebooktwittermail

Rekordpriser på skogsmark trots corona

Skogspriserna i Mellansverige ligger på rekordnivåer, enligt en ny rapport från Ludvig & Co. I södra Sverige faller i stället priserna som en effekt av angreppen av granbarkborre.

Coronapandemin har drivit på intresset att köpa skog, samtidigt som utbudet minskat. Det har lett till priser på rekordnivå i stora delar av landet.
Coronapandemin har drivit på intresset att köpa skog, samtidigt som utbudet minskat. Det har lett till priser på rekordnivå i stora delar av landet. FOTO: LUDVIG & CO

En ny rapport från Ludvig & Co visar att coronapandemin inte haft någon avkylande effekt på marknaden för skogsfastigheter. Tvärt om har priserna stigit för att nationellt nå nya rekordnivåer, en utvecklingsmöjlighet som redan tidigare beskrivits i ATL.