facebooktwittermail d

Rekordpriser för massaved i Finland

Efter en fortsatt ökning under juni nådde priserna på massaved nya rekordnivåer i Finland. För björk betalades knappt 400 kronor per kubikmeter, netto efter avverkningskostnad.