facebooktwittermail

Rekordomsättning för KLF

Kristianstadsortens Lagerhusförening, KLF, redovisar en omsättning på 481 miljoner kronor för 2010, vilket är den högsta omsättningen någonsin och 10 miljoner mer än 2009.

Efter finansiella poster uppgår resultatet till 13 miljoner kronor, vilket av föreningen betecknas som mycket gott.

Resultatet har framförallt genererats av mycket goda exportaffärer av spannmål under första halvan av 2010, skriver vd Christer Nilsson i ett pressmeddelande.

Styrelsens förslag till stämman är att även i år låta medlemmarna få ta direkt del av resultatet i form av bland annat efterlikvid, insatsemission, extra rabatt och bonus.

Kristianstadsortens Lagerhusförening bildades 1931 och ägs av lantbrukare i nordöstra Skåne och västra Blekinge. KLF torkar, lagrar, förädlar och handlar med spannmål, tillverkar och säljer foder samt utsäde, mineralgödsel, växtskydd och oljor.ATL.nu