facebooktwittermail

Rekordmycket skyddad skog i Norge

Aldrig har det skyddats så mycket skog i Norge som i år. Och 80 procent av områdena har föreslagits av skogsägarna själva.

I Norge har frivilligt skydd av skog blivit ett framgångsrecept för att säkra mångfalden i naturen.
I Norge har frivilligt skydd av skog blivit ett framgångsrecept för att säkra mångfalden i naturen. FOTO: MATS P. OSTELIUS

2017 blir ett rekordår för norskt skogsskydd. Det skriver det norska klimat- och miljödepartementet i ett pressmeddelande.

Total har 114 skogsområden på sammanlagt 21 300 hektar skyddats i år i Norge. Budgeten för skogsskydd är också den högsta någonsin, 442 miljoner norska kronor, vilket är ungefär lika mycket i svenska kronor.

Ett viktigt verktyg i arbetet är det frivilliga skyddet av privatägd skog, där skogsägarna själva föreslår och får ersättning för de områden som ska skyddas.

"I år har hela 91 områden skyddats frivilligt av privata skogsägare. Samarbetet om frivilligt skogsskydd har blivit en stöttepelare i arbetet med att säkra mångfalden i norsk natur", säger Vidar Helgesen, Norges klimat- och miljöminister.

Systemet med frivilligt skydd av skog har använts i Norge sedan 2003. En utvärdering 2010 visade att systemet ledde till färre konflikter mellan skogsägare och myndigheter, bidrog till en mer effektiv användning av pengarna samtidigt som kvaliteten på skyddsarbetet upprätthölls.

Frivilligheten ledde bland annat till en mycket mer positiv inställning hos skogsägarna. 2003 var 75 procent av de berörda skogsägarna missnöjda med arbetet med skydd av skog, 2010 var det bara 10 procent.

Men utvärderingen visade också att andelen av vissa naturtyper och biotoper för hotade arter var för låg i förhållande till myndigheternas mål.

"Genom att fokusera på prioriterade skogstyper och ge klara beställningar på vilken typ av områden vi vill ha kan det frivilliga skyddet av skog på ett bättre sätt bidra till att områdena fyller luckorna i skogsskyddet", sa Knut Fossum, sektionschef vid Direktoratet för naturförvaltning, i samband med utvärderingen.

Norge har satt som mål att tio procent av skogen ska skyddas. Hittills är de uppe i 3,2 procent av den produktiva skogsmarken och 4 procent totalt.

Frivilligt skydd av skog i Norge

Vid friviligt skydd av skog är det skogsägaren själv som föreslår områden som ska skyddas. Skogsägaren förhandlar sen med någon skogssakkunnig som utsetts av Miljödirektoratet om ersättning, avgränsning och skyddsföreskrifter för området. Ersättningen ska kompensera för det ekonomiska bortfallet av att inte kunna bruka skogen.

Källa: Miljödirektoratet

Frivilligt skydd av skog i Sverige

I Sverige drevs ett program för frivilligt skydd av skog, Komet, i vissa delar av landet 2010 - 2014. 2015 fick det en nationell efterföljare i Nya Komet, där enskilda skogsägare kan föreslå områden för skydd. Myndigheterna avgör sen om området ska ges formellt skydd eller inte, och urvalet baseras på Skogsstyrelsens, Naturvårdsverkets och länsstyrelsernas gemensamma strategi för skydd av skog. De skyddsformer som kan bli aktuella är naturreservat, biotopskyddsområde eller naturvårdsavtal.

Skogsstyrelsen hade 2017 en budget på cirka 220 miljoner kronor för skydd av skog, och därifrån tas också pengarna till Nya Komet. Utöver det hade Naturvårdsverket 2017 cirka 1 miljard kronor för skogsskydd.

Källa: Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket

LÄS MER: Riksrevisionen granskar skyddet av skog

PREMIUM: Traktorfrossa: Så ser utvecklingen ut i ditt län

LÄS OCKSÅ: Så gick det för Schyfferts grisar

PREMIUM: Efterlyses: Köpare av virke från nyckelbiotop