facebooktwittermail d

Rekordmycket granbarkborre

Nu har granbarkborren börjat svärma i södra Sverige och längs norrlandskusten. I mellersta norrland ligger fångsterna i Skogstyrelsens fällor i flera fall på rekordnivåer.

I Norra Furuberg, en mil väster om Hassela, togs drygt 11 000 barkborrar per fälla bara under förra veckan. Aldrig tidigare har så många fångats längs med norrlandskusten, och redan vid en nivå på 10 000 barkborrar per fälla under en hel säsong bedöms risken som stor för angrepp på granskog.

"Det tyder på att stammen är hög och att det är stor fara för angrepp på stående skog", säger Nils Frank, skogskonsulent i Hudiksvall, i ett pressmeddelande.

Angripen skog

Därför bör skogsägare vara uppmärksamma på om skog blir angripen. Tecknen kan vara kraftig kådning längs stammen från barkborrens små ingångshål, eller mörkt gnagmjöl nedanför trädet. Angripna träd och färska vindfällen måste avverkas och tas bort så fort som möjligt för att minska riskerna för spridning.

"Nu när vindfällena från stormarna 2013 inte är färska längre ökar dessutom risken att barkborrarna går på levande träd", säger Gunnar Isacsson, ekolog på Skogsstyrelsen.

Västernorrlands län förutom Örnsköldsvik, större delen av norra Gävleborg samt sex kommuner i Jämtland är fortfarande klassat som bekämpningsområde, men även skogsägare i Götaland uppmanas att vara observanta.