facebooktwittermail

Rekordmånga unga får jobb - gymnasiet gör störst skillnad

Enligt en rapport från arbetsförmedlingen är ungdomsarbetslösheten nere på rekordlåga nivåer. Och det är inte högskolan, utan gymnasiet som gör störst skillnad.

FOTO: MOSTPHOTOS

Enligt rapporten var arbetsförmedlingen nere på 55 000 inskrivna arbetslösa ungdomar i november. Det är färre än det varit sedan finanskrisen 2008 och nästan en halvering sedan 2012.

En av de intressanta tendenserna i rapporten är att det är gymnasieutbildningen som verkar ha den största påverkan på om man får jobb eller ej. Det finns en generellt lägre arbetslöshet bland högskoleutbildade, men i den unga gruppen gör det inte någon större skillnad i jämförelse med de som bara har en gymnasieexamen.

ATL har tidigare skrivit om ungdomar på naturbruksgymnasium. De som Jobb & Karriär pratat med uppger att de fått flera erbjudanden om arbete redan under utbildningen, och denna bild speglas alltså i rapporten.

Har man däremot inte någon fullständig gymnasieutbildning blir det genast svårare att få jobb. Det gäller också personer med nedsatt arbetsförmåga och personer födda utanför Europa.

Samtidigt med den stora generella minskningen av unga i arbetslöshet, ökar andelen av dessa grupper i det totala antalet inskrivna. Sedan 2012 har andelen ökat från 22 till 38 procent. Enligt rapporten ser man en risk att de blir kvar längre i arbetslöshet och man arbetar nu med ökade insatser och strategier med fokus på just dessa grupper.

– Den här bilden visar att Arbetsförmedlingen måste fortsätta att inom ramen för ungdomsgarantin erbjuda ett tidigt, individuellt stöd till de ungdomar som behöver det. Här är samverkan med kommuner nödvändig, inte minst när det gäller att få fler ungdomar i utbildning, säger Mikael Sjöberg, generaldirektör på Arbetsförmedlingen, i ett pressmeddelande.

Även när det gäller 90-dagarsgarantin visar rapporten på glädjande resultat.

Garantin innebär att unga som skriver in sig på Arbetsförmedlingen ska få ett erbjudande om jobb, utbildning eller en insats som leder till arbete inom 90 dagar. Snittet är nu nere på 53 dagar, vilket är en minskning med cirka 20 dagar på två år.

Av alla inskrivna ungdomar hade alla utom en knapp procent fått erbjudande som föll inom ramen för ungdomsgarantin enligt ovan.

I genomsnitt tar det nu 53 dagar innan en öppet arbetslös ungdom är i arbete, studier eller någon arbetsmarknadspolitisk insats. Det kan jämföras med 80 dagar 2015. I slutet av november var det mindre än en procent av alla inskrivna arbetslösa ungdomar som inte hade fått ett erbjudande.

– Det är glädjande att målet för 90-dagarsgarantin nu är uppnått. Vi vet att det ger bäst effekt att nå ungdomarna tidigt. Ungdomsgarantin har stor betydelse för att hålla arbetslösa ungdomar aktiva och ge stöd åt dem som står längre från arbetsmarknaden, säger Mikael Sjöberg.