facebooktwittermail d

Rekordmånga söker tillstånd att avverka fjällnära skog

Under september månad har skogsägare sökt tillstånd för att avverka nästan 7 000 hektar fjällnära skog. Skogsägarna tror själva att stora delar av skogen bör skyddas.

Men Skogsstyrelsen har inte en krona extra i budgeten för att ersätta markägare.