facebooktwittermail

Rekordmånga grisar – och de växer snabbare

Produktionen vässas i de svenska grisstallarna. Allt fler grisar föds och växer allt snabbare.

För första gången har en gård lyckats producera mer än 32 grisar per årssugga.

Frederik Nilsson och förmannen Tommy Axelsson har förmått Kialtsdals suggor att producera i genomsnitt 32,2 smågrisar. FOTO: ANDERS INGVARSSON

Det står klart sedan topplistor och genomsnitt över den svenska grisproduktionen under 2020 har presenterats. Resultaten baseras på gårdarnas rapportering till resultatuppföljningen Winpig och anses representativt för svensk grisproduktion, även om inte alla besättningar finns med i systemet.