facebooktwittermail d

Rekordmånga fall av kvarka

Förra året fördubblades antalet fall av kvarka hos häst. Antalet fall var det största på tolv år.

Jordbruksverkets statistik de senaste åren visar en variation över antalet registrerade fall. Vissa år sticker ut extra, som att antalet fall fyrdubblades 2015 jämfört med 2013. Då registrerade Jordbruksverket kvarka hos 22 stall medan det registrerades positiva prover i 94 stall 2015.

Orsaken till ökningen är oklar. Men den kan bero på nya råd till veterinärer och bättre metoder både vid provtagning och analyser vilket kan ge fler konstaterade fall och inte bara misstanke om kvarka.

– Troligen har det varit så att vi tidigare haft fler fall men som inte varit diagnosticerade som kvarka, säger statsveterinär Gittan Gröndahl vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Nya hästar smittar

Enligt Gittan Gröndahl är det oftast nya hästar som flyttar in som orsakar nya fall av kvarka. Ofta handlar det om hästar köpta via hästhandlare eller importerade hästar från exempelvis Irland som bär på smittan.

– Det är ett återkommande tema i de fall vi har sett. Men trots att det är mer regel än undantag att det är nya hästar som smittar så fortsätter många att ta in hästar i sina stall utan att först haft dem i karantän.

Slår hårt mot ekonomin

Att få ett kvarkautbrott hos till exempel en ridskola eller en travtränare innebär förutom hästarnas lidande också oftast stora ekonomiska konsekvenser. Stallar med kvarka måste isoleras för att hindra att smittan sprids vidare. Sjuka och friska hästar kan heller inte användas i verksamhet eller tränas och tävlas förrän alla hästarna har tillfrisknat, om man inte snabbt ordnat en effektiv isolering av de sjuka.

Vid de senaste utbrotten i Sverige har till exempel ett par ridskolor hamnat i stora ekonomiska svårigheter.

Avlivar myten

– Vi rekommenderar att stallen isoleras minst 4-6 veckor, helst längre. Bland annat då det förekommer dolda smittbärare av kvarka; hästar som inte själva visar symptom, säger Gittan Gröndahl och avlivar myten om att bakterien kan leva kvar länge i stallmiljö:

– Det snarare de här tysta smittbärarna som är orsaken till nya utbrott. Bakterien trivs egentligen inte i stallmiljö, möjligen överlever den lite längre i fuktig miljö exempelvis runt vattenhoar.

Omöjligt skydda sig

Att skydda alla hästar mot kvarka är i princip omöjligt. Bakterien förekommer ständigt i landet och utomlands.

–Men varje utbrott kan begränsas med snabb isolering av insjuknande hästar, säger Gittan Gröndahl.

I dag reser, tävlar och tränar hästar på olika anläggningar och olika delar av i landet i hög grad. Många människor rör sig också mellan olika stallar och ridhus.

– Grundbulten för att minska risken för smitta är hästägarförsäkran, det vill säga att man tar ansvar och inte reser runt med en häst från ett stall där någon annan häst har feber eller är sjuk. Där tycker jag både ägare av stall- och anläggningar och hästägare ska vara benhårda och ställa krav.

Agera snabbt

Andra sätt att minska utbrott är att alltid ordna karantän i minst tre veckor för nyanländ häst, att inte röra eller hantera andra hästar vid tävling.

Och att ta det säkra före det osäkra - att omedelbart isolera en sjuk häst tills man vet vad som är problemet.