facebooktwittermail d

Rekordlågt intresse för att bygga djurstall

Antalet förprövningar av stallbyggen och ombyggnationer har minskat drastiskt under 2022 – särskilt när det kommer till suggplatser. Siffrorna kan vara ett mått för hur investeringsviljan ser ut i branschen, menar de som ATL har talat med.

– Vi ser stora investeringsbehov på både gris- och kosidan, säger Gunnar Palmqvist på Jordbruksverket. 

En bonde och hans projekt. 730 mjölkande kor fick nytt stall i Skåne, 2020.
Antalet förprövningar av stallbyggen och ombyggnationer har minskat drastiskt under 2022, visar statistik från Jordbruksverket. Arkivbild. FOTO: JOHAN JOELSSON

Kravet om förprövning kom till under 1970-talet då Lantbruksnämnderna skulle verka för en modernisering av lantbruket. Numera är förprövningarnas syfte att förebygga djurskydds- och djurhälsoproblem när djurstallar byggs, byggs till, eller ändras.