facebooktwittermail d

Rekordlågt bildande av formellt skydd

Skogsstyrelsen har aldrig upprättat så få biotopskydd och naturvårdsavtal som i fjol. Orsaken är att det mesta av pengarna i stället gått till skydd av fjällnära skog.